Snoeiwerkzaamheden rondom elektriciteitsleidingen Gorechtpark

De groenstrook onder de elektriciteitsleidingen in het Gorechtpark in Hoogezand wordt om de twee à drie jaar gesnoeid. Drastisch snoeien is nodig om ervoor te zorgen dat de beplanting en elektriciteitsleidingen elkaar niet meer kunnen raken. De snoeiwerkzaamheden vinden plaats in opdracht van energienetbeheerder TenneT. TenneT heeft het bedrijf Donkergroen gevraagd om nog in februari te starten met de voorbereidende werkzaamheden.