Werkzaamheden schoorsteen kindcentrum Vosholen deze maand van start

De monumentale schoorsteen bij kindcentrum Vosholen in Hoogezand wordt aardbevingsbestendig gemaakt. De werkzaamheden starten in april. De schoorsteen wordt in onderdelen gedemonteerd. De pijp komt terug op een nieuw fundament, met stevige verankering voor trekstangen in de schoorsteen. Ondertussen gaan de berekeningen voor het aardbevingsbestendig maken van de school door. Een definitieve oplossing laat nog enkele maanden op zich wachten.


Vertraging bouw door aardbevingen
Na eerdere vertraging door gesprekken met de NAM over aardbevingsbestendig bouwen en faillissement van de aannemer, kwam in het najaar van 2016 aan het licht dat de constructie van het kindcentrum rekenfouten bevat. Het college van B&W heeft toen besloten de bouw tijdelijk stil te leggen, om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om het gebouw veilig te maken. Vooral het toepassen van richtlijnen voor het aardbevingsbestendig bouwen is sindsdien erg complex gebleken. Van verschillende partijen kwam een verschillend advies. Om een goed en onafhankelijk oordeel te krijgen, heeft ingenieursbureau Sweco onlangs de opdracht gekregen te berekenen hoe de school aardbevingsbestendig gemaakt kan worden. Het maken van deze berekeningen duurt tot en met juli. Het college kan dan meer duidelijkheid geven over de planning van de bouw.

Wethouder Drenth: “Het is ontzettend vervelend voor alle gebruikers dat het zo moeilijk is om de gemaakte fouten recht te zetten. De veiligheid van de kinderen is het belangrijkst. De bouw duurt veel langer dan alle betrokkenen dachten, maar uiteindelijk komt in De Vosholen een mooi kindcentrum met een perfecte mix van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning.”

Schoorsteen
De werkzaamheden op de bouwplaats voor het versterken van de schoorsteen starten vanaf medio april. Deze werkzaamheden duren ongeveer tien weken. De NAM draagt de kosten van het aardbevingsbestendig maken van de schoorsteen. Aangezien het half afgebouwde kindcentrum zich tussen de schoorsteen en de omwonenden bevindt, zal het voor hen wel zichtbaar zijn, maar is hier weinig overlast van te verwachten. Er zal een aantal keren transport zijn van bouwmateriaal en materieel.