Onderzoek naar gevolgen van sluiting Station Oost

Het onderzoek naar de gevolgen van de sluiting van treinstation Sappemeer Oost dat de provincie toezegde, zal in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen opgezet worden. Dat heeft gedeputeerde Gräper toegezegd op verzoek van de SP Hoogezand-Sappemeer.


Vorig jaar kwam de provincie met het plan om treinstation Sappemeer Oost te sluiten na de nieuwe aanbesteding van het regionale treinvervoer. Op een voorstel van de SP sprak de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer zich unaniem uit tegen sluiting en er werden meer dan 1100 bezwaarschriften tegen het sluitingsvoorstel ingezameld. In de Provinciale Staten kreeg de SP-fractie een meerderheid achter het voorstel een onderzoek te houden waarin alternatieven voor het treinvervoer afgezet worden tegen het openhouden van het station.

Op 20 september werd de voortgang van de aanbesteding besproken in de commissie Mobiliteit van Provinciale Staten over station Sappemeer Oost. Daar sprak raadslid Maarten Kluit de Statenleden toe. Hij drong erop aan het onderzoek zorgvuldig en onbevooroordeeld te houden en vroeg de toezegging dat de provincie het onderzoek samen met de gemeente opzet. Die toezegging kwam er. Kluit ziet het als een belangrijke stap in de goede richting. ‘Ik twijfel er niet aan dat ook de nieuwe gemeente Midden-Groningen fel tegen sluiting zal zijn. Dan is het goed te weten dat ze mee kan besluiten over het onderzoek.