Hans Nijland opent ‘gezond scoren’ project op St. Gerardus Majella

Vanmorgen (maandag 25 september) is het project “Gezond scoren” van start gegaan. Dit is een gezondheidsproject voor basisschoolkinderen, waarbij spelers van FC Groningen kinderen stimuleren om (meer) te bewegen en gezond te eten. Met het project wil FC Groningen samen met haar partners bijdragen aan een gezonde samenleving in het verzorgingsgebied van FC Groningen. Zes weken lang worden zes verschillende gezondheidsthema’s onder de aandacht gebracht bij kinderen uit groep vijf tot en met acht. Na zes weken wordt het project afgesloten met een gezondheidsquiz. Iedere week staat in het teken van een gezondheidsthema, aangeleverd door de GGD. Ter introductie op ieder gezondheidsthema heeft FC Groningen een video opgenomen die aan het begin van de week in de klas kan worden vertoond. In iedere video fungeert een speler van FC Groningen als rolmodel voor de kinderen. Tevens komen er gezondheidsdeskundigen aan het woord. Docenten kunnen naar eigen invulling het thema van die week laten terugkomen in het bestaande lesprogramma. Daarnaast worden kinderen gestimuleerd om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten, die georganiseerd worden vanuit de gemeente.


Op de St. Gerardus Majella is aftrap voor dit project verricht door niemand minder dan Hans Nijland. Na een geanimeerd gesprek met alle kinderen in het speellokaal is de hele school naar de voetbalkooi gegaan om dhr. Nijland de aftrap te zien doen. Met een knallend schot is het project van start gegaan. Daarna hebben alle klassen een rondje hard gelopen om ook een sportieve start te ervaren voor “Gezond scoren”. De komende 6 weken zal er op school veel aandacht geschonken worden aan een gezonde leefstijl. Gezond eten, je goed voelen, goed slapen en voldoende bewegen zijn hierbij belangrijke thema’s.