Wethouder Verschuren opent nieuwe kantoor Humanitas

Op donderdag 1 maart om 15.30 is het nieuwe kantoor van Humanitas Midden-Groningen onder grote belangstelling geopend door wethouder Verschuren van Midden-Groningen. Hij zou dit samen doen met wethouder Boersma, maar deze was ziek. Het kantoor van de afdeling Humanitas Midden-Groningen is medio februari verhuisd van de Kerkstraat naar de Troelstralaan in Hoogezand.


Eerst onthulde wethouder Verschuren een bord met daarop de kanskaart voor de deur van het nieuwe kantoor. In zijn toespraak gaf hij aan dat de grote belangstelling voor de opening aangeeft dat Humanitas een belangrijke rol speelt in de gemeenschap van Midden-Groningen. Hij prees het initiatief van de kanskaart, die door Humanitas ontwikkeld is, om mensen te benaderen gebruik te maken van inkomensondersteunende maatregelen. Hij gaf ook nogmaals aan dat hij heel graag mee wil doen om langs de deuren te gaan om de kanskaart op te halen en contact te maken met de bewoners.

Daarna werd het bord door een knip in twee touwtjes, waarbij wethouder Verschuren geassisteerd werd door mevrouw Pot, voorzitter van het districtsbestuur van Humanitas -Noord, omgedraaid en er werd een bord zichtbaar waarop stond dat het kantoor geopend is. Vanwege de vrieskou ging iedereen weer snel naar binnen. Daar werden de gasten verblijd met vele hapjes, die gemaakt en gepresenteerd werden door nieuwkomers. Het was erg vol, maar ook erg gezellig. Humanitas kan terugkijken op een geslaagde opening.

Op 3 maart is er nog een open huis.