Voortzetting verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen

Gemeente Midden-Groningen zet het systeem om risicojongeren te signaleren voort. Voor een goede signalering van risicokinderen moeten alle gemeenten aangesloten zijn op de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). In de provincie Groningen is de aansluiting op de verwijsindex geregeld via het systeem Zorg voor Jeugd. In het systeem kan een melder (bijvoorbeeld van een school) een signaal afgeven van zorg rond een kind. Dit komt bij de gemeente van het kind terecht. De teamleiders van de sociale teams krijgen de meldingen binnen en zorgen dat dit opgepakt wordt in het team.