Stookverbod gemeente Midden-Groningen

Gelet op het dringende advies van de Veiligheidsregio Groningen is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen besloten, om conform Artikel 5:34 lid 1 en lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening over te gaan tot het verbod om vuur te stoken in de openbare ruimte.


De duur van dit stookverbod geldt voor onbepaalde tijd. De activiteiten met een verhoogd risico (door de extreme droge periode) waarvoor het verbod geldt zijn onder andere kampvuren, fakkeltochten, vuurwerkshows, barbecues, vuurkorven etc.

Voor privé gebruik van barbecues en sfeervuren is het advies om voldoende blusmiddelen aanwezig te hebben om in geval van beginnende brand adequaat te kunnen handelen.