Voornemen gemeente om deel te nemen aan zonnepark SunBrouck

Het college van de gemeente Midden-Groningen wil deelnemen aan het Zonnepark SunBrouck omdat dit kan bijdragen aan duurzaamheid en energietransitie in de gemeente. Het zonnepark is een burgerinitiatief van Coöperatieve Vereniging Duurzaam Menterwolde U.A.


De vereniging wil besparingen op energiegebruik en productie van duurzame energie in de gemeente Midden-Groningen in het algemeen en omgeving Zuidbroek in het bijzonder in een versnelling brengen. Inmiddels zijn de eerste 800 panelen op het Industrieterrein van Zuidbroek geplaatst en is het park op 14 juli 2018 officieel in gebruik genomen. Het is de bedoeling om de capaciteit uiteindelijk te gaan vergroten naar totaal 1.800 panelen.

De vereniging heeft de gemeente Midden-Groningen gevraagd om, binnen de daarvoor geldende landelijke regelgeving, deel te nemen aan zonnepark SunBrouck. Volgens deze regelgeving kan de gemeente Midden-Groningen met maximaal 240 panelen deelnemen. Het project heeft een duur van 15 jaar. Gedurende deze periode heeft iedere deelnemer gegarandeerd vrijstelling van energiebelasting over de opgewekte energie. Daarnaast beslissen de leden van de coöperatie jaarlijks waaraan de opbrengst van de verkoop van de opgewekte stroom wordt besteed.