Overeenkomst gemeente en OCV over aanleg Boomgaard

De gemeente Midden-Groningen heeft met de Ontwikkelcombinatie Vosholen cv (OCV cv) overeenstemming bereikt om de Boomgaard over een alternatief tracé aan te leggen. Wethouder Anja Woortman: “De kwaliteit van de tijdelijke weg de Boomgaard is de bewoners en ons al jaren een doorn in het oog en zorgt voor vele klachten. Ondanks vele gesprekken lukte het niet om de Boomgaard langs het oorspronkelijke tracé aan te leggen. Met het alternatieve tracé kan de weg eindelijk aangelegd worden, zodat de wijk De Vosholen goed ontsloten wordt.”


Voorgeschiedenis
Het aanleggen van de ontsluiting van de wijk De Vosholen vanaf de rotonde in de Vosholen speelt al vele jaren. De tijdelijke ontsluiting, die tevens voor bouwverkeer voor Kindcentrum De Vosholen wordt gebruikt, is al jaren bron van klachten uit de wijk. Vanaf het begin van deze eeuw hebben gemeente en OCV al vele gesprekken gevoerd om de Boomgaard aan te leggen zoals die oorspronkelijk bedoeld was (via een rechte weg). Een deel van dat tracé loopt echter over eigendom van derden. Op verschillende manieren is getracht deze grond in eigendom te krijgen om de Boomgaard aan te kunnen leggen, maar dat is niet gelukt. De gemeente heeft nu met de Ontwikkelcombinatie Vosholen cv (OCV cv) in principe overeenstemming bereikt om de Boomgaard over een alternatief tracé aan te leggen met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit. Hierdoor hoeft het eigendom van derden niet meer verworven worden.

Start aanleg zo spoedig mogelijk
De aannemer heeft de materialen voor de weg besteld en zodra deze binnen zijn, wordt gestart met de aanleg van de weg. Naar verwachting is de weg in februari 2019 klaar. Daarna wordt een deel van de tijdelijke weg verwijderd. De OCV is opdrachtgever voor de aanleg van de weg.