Openbrugsignalering biedt uitkomst bij verkeersdrukte bruggen Winschoterdiep

Automobilisten rond Hoogezand hebben er regelmatig mee te maken: als met name de Knijpsbrug over het Winschoterdiep voor de scheepvaart opengaat ontstaan er al snel opstoppingen op de Kerkstraat, autosnelweg A7, de N387 naar Slochteren en de Rijksweg West bij Bedrijvenpark Rengers. Wethouder Jaap Borg onderkent dat hier om een problematische situatie gaat.


De betrokken wegbeheerders (de gemeente Midden-Groningen, de provincie Groningen en Rijkswaterstaat) werken aan de oplossing van het probleem en onderzoeken welke oplossingen er mogelijk zijn. Het probleem van de verkeersdrukte bij de bruggen over het Winschoterdiep is helaas niet eenvoudig op te lossen zonder ingrijpende maatregelen.

Wethouder Jaap Borg: “Het is een knooppunt voor veel verschillende verkeersstromen. Elk hulpmiddel dat de doorstroming voor het wegverkeer verbetert verwelkom ik zeer, verschillende apps bieden daarbij ondersteuning met openbrugsignalering. Ondertussen blijft de gemeente Midden-Groningen in gesprek met de andere wegbeheerders over een duurzame en structurele oplossing.”