Programma ‘Nu Niet zwanger’ van start in Midden-Groningen

Op dinsdag 22 januari is het convenant ‘Nu Niet zwanger’ ondertekend tussen GGD GHOR Nederland*, Impology (vanuit kans voor de Veenkoloniën) en de gemeente Midden-Groningen. Hiermee is het startsein gegeven voor een nieuwe aanpak voor (potentiële) ouders met een hoge kwetsbaarheid. Gezamenlijk slaan zij de handen ineen om ongewenste en ongeplande zwangerschappen te voorkomen. Dit programma is landelijk uitgerold en Midden-Groningen start als eerste gemeente in de provincie Groningen, na de stad Groningen.


Hulpverleners nemen meer tijd voor onderwerpen zoals seksualiteit, kinderwens en anticonceptie in de gesprekken met kwetsbare (potentiële) ouders. De (potentiële) ouders ervaren dat er aandacht is voor hun problemen en dat er naar ze geluisterd wordt. De hulpverleners begeleiden de mensen totdat anticonceptie ook gerealiseerd is. Doordat verschillende hulpverleners rond dit thema samenwerken, worden vrijwel alle kwetsbare (potentiële) ouders bereikt. In andere gemeenten waar het programma al is toegepast bleek dat ruim 80% van de deelnemers vrijwillig overgaat op anticonceptie. Wethouder Peter Verschuren licht toe: “Door op tijd het gesprek met potentiële ouders aan te gaan kunnen we veel leed voorkomen. Het programma richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders is een belangrijk aandachtspunt”.

Over het programma ‘Nu Niet zwanger’
Het programma is ontwikkeld in Tilburg en richt zich op kwetsbare (potentiële) ouders, waar vanwege multiproblematiek, het in deze fase van hun leven niet wenselijk is dat zij een kind krijgen. Denk aan ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek en illegaliteit.
Kern van de aanpak is het aangaan van het gesprek over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptiegebruik. Indien nodig wordt er praktische, financiële en organisatorische ondersteuning geboden bij het regelen van anticonceptie. Naast gesprekken met de doelgroep worden ook hulpverleners getraind in deze specifieke gespreksvoering, zodat het op termijn een normaal onderwerp is in de gesprekken die al met mensen worden gevoerd.