Ontwerp bestemmingsplan ‘Stadshart Tussenhof’ volgende week ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan dat de ontwikkeling van de ‘Tussenhof’ mogelijk maakt ligt vanaf 14 maart 2019 zes weken ter inzage. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dat op 5 maart besloten.


Wethouder Jan Jakob Boersma is erg blij met dit besluit: “Opnieuw maken we met dit ontwerp een stevige stap in de verdere ontwikkeling van het Stadshart van Hoogezand. De reacties op het voorontwerp die we in de zomer van 2018 ontvingen hebben we mee laten wegen in dit ontwerp. Aansluitend op de inzageperiode bieden we dit bestemmingplan ter besluitvorming aan bij de gemeenteraad.”

Uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan is het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk met 20 grondgebonden woningen, 131 appartementen en bijbehorende parkeerplaatsen. Daarnaast wordt aan de kant van het Kieldiep een ‘pocketpark’ gerealiseerd.

Procedure
Vanaf 13 maart staat op de website www.midden-groningen.nl informatie hoe het ontwerp bestemmingsplan kan worden ingezien en hoe een zienswijze kan worden ingediend. Deze informatie komt ook in de Regiokrant van 13 maart. Op dinsdag 26 maart vindt er van 17 tot 20 uur een inloopbijeenkomst plaats in de Vonkzaal bij de Damkerk, Hoofdstraat 4 in Hoogezand.