Positief saldo Hospice het Gasthuis H-S

Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer sluit het jaar 2018 af met een positief saldo van € 5.546. Dit staat beschreven in het fraaie jaarverslag dat het bestuur van de stichting Gasthuis H-S heeft uitgegeven. Uit het verslag is op te maken dat in het hospice het Gasthuis in 2018 26 personen als gast zijn geweest en er in totaal 688 dagen verbleven. De bezettingsgraad met 24 gasten was 72 % en in 2017 was dit 63%. Het hospice heeft gedurende het jaar 2018 nauwelijks een volledige leegstand gekend. De verschillen in aantal gasten en de bezettingsgraad van de twee jaren geeft ook aan dat er soms grote verschillen kunnen ontstaan tussen de jaren. Dit blijkt ook bij andere hospices. Het bestuur geeft aan dat ze tevreden zijn met een bezettingsgraad van rond de 70 %. Dit was bij de start een percentage, waarmee men qua financiën een goed resultaat zou boeken.


In het getoonde exploitatieoverzicht is duidelijk te zien welke kosten gemaakt worden en op welke wijze de totale inkomsten verkregen worden. De inkomsten bestaan voor ongeveer 70% uit de bijdragen van de gasten € 40 per dag. Het bestuur had voor 2018 de exploitatiekosten geraamd op € 38.500. Uitgegeven is een bedrag van € 38.619 per jaar. Het uitgegeven bedrag bestaat uit vaste lasten zoals huur, energie, verzekeringen, etc. en een bedrag aan variabele kosten om het hospice in bedrijf te houden. Dit bedrag is exclusief de kosten voor scholing en ondersteuning van de vrijwilligers. Deze worden betaald door de afdeling Midden-Groningen van Humanitas. Humanitas krijgt hiervoor een vergoeding van het Ministerie van VWS uit de subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg. In 2018 is bijna een bedrag van € 7.000 verkregen uit donaties van particulieren en organisaties.

Het bestuur ziet de toekomst van het hospice met vertrouwen tegemoet te zien. Dit ondanks de toename van het aantal hospices en de beschikbaarheid van het aantal bedden voor terminale patiënten in verpleegtehuizen. Daar ook een verschuiving optreedt van sterven in de thuissituatie naar overlijden in een hospice is er nog steeds een toenemende vraag naar bedden voor terminale patiënten.

Het bestuur zal zich het komend jaar inzetten om een financiële buffer te verkrijgen om de kosten te kunnen betalen van gasten, die om wat voor reden dan ook niet de eigen bijdrage kunnen voldoen en ook om de noodzakelijke investeringen in en om het huis te kunnen doen. Vanwege het intensief gebruik zal de komende jaren een deel van de inventaris vervangen moeten worden. De gastenkamers hebben in 2018 al een schilderbeurt gehad. Binnenkort zal het hospice nieuwe bedden krijgen. Dankzij een gift van Roparun kunnen deze aangeschaft worden. Bij de opening had het bestuur vanwege de financiën gekozen voor gebruikte bedden.

Het bestuur vindt het nog steeds jammer dat er nog slechts 30 donateurs zijn. Naast de inkomsten; iedere donateur betaalt per jaar een bedrag van € 25; geeft het aantal donateur ook de betrokkenheid van de gemeenschap aan bij het hospice. Het hospice is een particulier initiatief. Het hospice ontvangt geen inkomsten van de overheid of zorgverzekeraars, behalve een bedrag voor de ondersteuning van de vrijwilligers van VWS. Het bestuur wil door middel van een advertentiecampagne proberen het aantal donateurs te verhogen. Voor € 25 per jaar kan men het Gasthuis ondersteunen als donateur.