Extra aanlegsteigers in Kiel Windeweer door subsidie

Dinsdag heeft het college van Gedeputeerde Staten, vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG), besloten het project van Kiel-Windeweer een leefbaarheidssubsidie (50.000 euro) toe te kennen. Aan het Kieldiep kunnen in totaal vier steigers gerealiseerd worden. Hierdoor krijgt het vaartoerisme een extra impuls en worden de recreatieve- en toeristische mogelijkheden in Kiel-Windeweer verder bevorderd. Dit initiatief is opgestart vanuit de recreatieve ondernemers en inwoners zelf en is in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen ingediend.


Dorpswethouder Anja Woortman is blij met deze subsidie: ‘Hierdoor hebben de vaarliefhebbers extra mogelijkheden om te genieten van het historische Kiel-Windeweer en wat de ondernemers onderweg hen te bieden hebben’.

Werkzaamheden
De totale werkzaamheden bevatten:
– het uitbaggeren van het Kieldiep op de plekken waar de aanlegsteigers worden aangelegd;
– het aanpakken van de beschoeiing;
– het realiseren van vier aanlegsteigers;
– de locaties waar de aanlegsteigers gerealiseerd, voorzien worden van bebording, bankjes of een picknicktafel.