College van B&W Midden-Groningen presenteert begroting 2020

Gemeente Midden-Groningen moet 2 miljoen euro structureel bezuinigen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. In 2020 blijft daarnaast een tekort van 900.000 euro over. Het college wil dat bedrag dekken uit de algemene reserve.


De financiële positie van de gemeente Midden-Groningen is in grote mate bepaald door externe factoren, waar de gemeente niet of nauwelijks invloed op heeft. Vooral de opgelegde taken en verplichtingen op het gebied van jeugdzorg en WMO zetten de begroting onder druk.

Wethouder Erik Drenth uit zich tevreden dat het college ondanks de gespannen financiële situatie een aantal inhoudelijke accenten kan leggen. “We blijven komend jaar investeren in de huisvesting van onze scholen en in Meeden is een aftrap genomen voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). In Hoogezand zijn we bezig met een integrale aanpak van het Stadshart. Maar we moeten ook realistisch zijn: de gemeentelijke taken op gebied van jeugdzorg zijn met het beschikbare budget van het rijk niet af te dekken.”

Het vaststellen van de begroting is de bevoegdheid van de gemeenteraad.
De begroting is dan ook een voorstel van het college aan de gemeenteraad die volgens planning op 7 november over de begroting gaat beslissen.