Groningen stuurt ministers brief over versterking en schadeafhandeling

De Groningse overheden gaan dit jaar niet in beroep tegen het gasbesluit van minister Wiebes. Een nieuwe beroepsprocedure leidt niet tot een lagere gaswinning en zeker niet tot een versnelling van de versterkingsopgave en schadeafhandeling. Daarom stuurt de regio een brief aan minister Wiebes en minister Ollongren. Hierin doet de regio een dringend beroep op de ministers om op korte termijn concrete afspraken te maken over het daadwerkelijk versnellen en verbeteren van de versterkingsopgave en schadeafhandeling. En over het blijvend meten en beoordelen van de risico’s van het Groningenveld.

Versnelling versterkingsopgave en schadeafhandeling
Minister Wiebes maakte op 10 september 2019 bekend dat NAM tot 1 oktober 2020 11,8 miljard kuub gas uit het Groningenveld mag winnen en dat de gaswinning in 2022 naar nul gaat. Hiermee geeft de minister gehoor aan het advies van de Groningse overheden en aan het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De regio concludeert dat een nieuwe beroepsprocedure tegen de afbouw van de gaswinning niet kan leiden tot een lagere gaswinning en versnelling en verbetering van de versterkingsopgave en schadeafhandeling. Onze inwoners hebben nu vooral behoefte aan versnelling en verbetering van de versterkingsaanpak en de schadeafhandeling.

Maatschappelijke ontwrichting
Onze inwoners ondervinden nog dagelijks de gevolgen van de onzekerheid over de versterking van hun woning en de traagheid in de schadeafhandeling. Uit onderzoek van Gronings Perspectief blijkt dat 10.000 Groningers hierdoor lijden aan psychische en lichamelijke klachten en kinderen ontwikkelingsschade oplopen. Minister Wiebes erkent in het gasbesluit dat er in Groningen sprake is van maatschappelijke ontwrichting. De regio wil naast die erkenning nu ook zien dat de oorzaken en gezondheidsgevolgen daadwerkelijk en effectief aangepakt worden.