Officiële start ‘Route Rubicon’ in Midden-Groningen

Op woensdag 30 oktober vond bij het Bedrijf voor Werk Reïntegratie en Inkomen (BWRI) de officiële aftrap plaats van de tweejarige opleiding ‘route Rubicon’. Dit opleidingstraject is in het leven geroepen voor jongeren bij wie om allerlei redenen de schoolse omgeving niet goed past. Met het volgen van de ‘route Rubicon’ krijgen zij alsnog de kans om een MBO 2 diploma te halen. De opleiding voorkomt dat jongeren stoppen met school zonder dat zij een diploma hebben.


Wethouder Erik Drenth van onderwijs vertelde bij de start van het project ‘dat hij trots is op jongeren die ondanks hun lastige omstandigheden een tweede kans op een diploma pakken.’

Route Rubicon is een samenwerking tussen Noorderpoort en de gemeente Midden-Groningen. Studenten volgen een reguliere MBO opleiding en komen ook in aanmerking voor studiefinanciering. De student volgt een maatwerkopleiding. Er is veel persoonlijke aandacht omdat de klas uit maximaal 11 leerlingen bestaat.

Het onderwijs wordt gegeven binnen de muren van het Werkbedrijf BWRI. De studenten worden intensief begeleid door een docent van Noorderpoort. De studenten leren vooral in de praktijk binnen het Werkbedrijf van het BWRI of lopen stage bij een reguliere werkgever. Het Werkbedrijf BWRI begeleidt de studenten bij hun stages. De gemeente Midden-Groningen is de 3e gemeente waar het opleidingstraject start. Ook de gemeenten Veendam en Oldambt hebben een route Rubicon.