Maatregelen tegen vuilverbrandingen tijdens

Hoogezand – Met een pakket aan maatregelen wil het college van Burgemeester en Wethouders de overlast en schade als gevolg van vuilverbrandingen tijdens de jaarwisseling in Midden-Groningen fors terugdringen. De directe materiële schade bedroeg vorig jaar ongeveer 40.000 euro, de indirecte schade (extra personeelskosten, inhuur van extra voertuigen, extra stortkosten etcetera) bedroeg een veelvoud daarvan. Daarnaast zijn vuilverbrandingen niet zonder gevaar bijvoorbeeld doordat branden kunnen overslaan naar bebouwing. Ook is er vaak sprake van schade voor het milieu door het verbranden van ongeschikte materialen.


Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Deze buitensporige schades en overlast zijn niet langer acceptabel: samen met de hulpdiensten en in overleg met de wijkorganisaties neemt de gemeente per direct maatregelen om weer veilig en feestelijk met elkaar de jaarwisseling te vieren. Wij hebben de signalen van de inwoners en de Veiligheidsregio Groningen om handelend op te treden goed gehoord.”

Korte termijn
De maatregelen op de korte termijn bestaan onder andere uit de inzet van extra personeel van politie, brandweer en gemeente in specifieke delen van de gemeente. De concentratie van de aandacht in de handhaving zal daarbij liggen op die gebieden waar het de afgelopen jaren vooral ontspoord is, waaronder met name Gorecht.

Tijdens de oudejaarsavond zal in het aangewezen gebied continu een ‘treintje’ van politie, brandweer en gemeente aanwezig zijn om daar waar branden worden gesticht snel te kunnen ingrijpen, blussen en opruimen. Om de politie effectief te kunnen laten optreden tegen het slepen met afval maakt burgemeester Hoogendoorn gebruik van een speciale bevoegdheid in de Gemeentewet ,waardoor het in dit geval verboden is om afval te vervoeren op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag (vanaf het moment dat de Afval Aanbrengpunten gesloten zijn). Dit verbod geldt voor de gehele gemeente, om op deze manier uitwijkgedrag te voorkomen.

Ook zal in de periode voor de jaarwisseling door de Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) in het aangewezen gebied extra worden gepatrouilleerd, waarbij zij opletten op de aanwezigheid van afval. Het verbranden van afvalstoffen in de open lucht wordt in sommige delen van Hoogezand gezien als een verworven recht, terwijl het op grond van de Algemene plaatselijke verordening verboden is. Waar mogelijk gaan de BOA’s met de eigenaren van dat afval in gesprek om hen nogmaals uitdrukkelijk te wijzen op het verbod om afval te verbranden.