Minder schade rond jaarwisseling in Midden-Groningen

Het nieuwe jaar is inmiddels enkele weken oud en het is tijd om de eerste balans in Midden-Groningen op te maken. De gemeente, de brandweer en de politie hebben rond de jaarwisseling veel werk gehad om vuilverbrandingen tegen te gaan door snel en gezamenlijk op te treden. In 2020 zal de gemeente het beleid in een dialoog met de bewoners en de partners evalueren en waar nodig bijstellen.


Een eerste inventarisatie leert dat er tijdens de jaarwisseling ongeveer een derde minder schade aan gemeentelijke eigendommen is aangebracht dan een jaar eerder: € 23459,50 tegen € 31250,- een jaar eerder. Dit betekent dat er tijdens de afgelopen jaarwisseling voor € 7790,50 minder schade is toegebracht aan de openbare ruimte. De kosten van extra inzet van gemeentelijke medewerkers, voertuigen en inhuur van externen zijn hier niet bij inbegrepen. Er zijn in Midden-Groningen 49 branden geblust. Van de gazons is 553 m2 beschadigd en van wegverhardingen moest 589 m2 worden schoongemaakt.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn ziet een genuanceerd beeld: “Enerzijds hebben mij veel signalen bereikt dat er bij de inwoners echt behoefte is om in Midden-Groningen rond de jaarwisseling paal en perk te stellen aan de overlast en de negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu. Wat mij betreft is er wel sprake van een trendbreuk. Deze gekozen lijn gaan we dus voortzetten. Anderzijds merk ik dat het nieuwe beleid om dat te beperken nog niet effectief genoeg is geweest. Het gewenste resultaat bereiken we niet in één jaar. Nog altijd zijn er teveel vuilverbrandingen en andere uitwassen.”