College van B&W Midden-Groningen komt met voorstellen voor extra bezuinigingen

Midden-Groningen moet in totaal nog 2,4 miljoen euro bezuinigen voor een financieel sluitende begroting 2020 en een solide meerjarenperspectief. De bezuinigingen waren in 2019 al aangekondigd maar nog niet inhoudelijk ingevuld. Het college van B en W presenteerde vandaag zijn voorstellen hoe deze bezuinigingen vorm te geven.


Wethouder Erik Drenth benadrukt: ”De financiën van Midden-Groningen zijn in grote mate bepaald door externe factoren, waar de gemeente niet of nauwelijks invloed op heeft. Denk vooral aan taken en verplichtingen op het gebied van jeugdzorg en Wmo. De middelen die we van het rijk hiervoor ontvangen zijn niet toereikend.”

Het pakket aan maatregelen betreft veel verschillende onderdelen van de gemeentelijke taken. Zo zal er bespaard gaan worden op het onderhoud van bermen en zal de subsidie voor monumentenzorg omlaag gaan. Mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen te maken krijgen met verhoogde kosten: De Wmo-taxi wordt iets duurder. De verwachting is dat hierdoor minder gebruik gemaakt zal worden van deze voorziening. Het Werkbedrijf BWRI draait juist beter dan eerder verwacht waardoor middelen vrij komen.

De gemeente kijkt ook kritisch naar de eigen bedrijfsvoering. Zo zal Midden-Groningen nog scherper op de eigen inkoop letten en zo kosten verlagen. Verder stond er budget gereserveerd voor automatisering wat nog niet gebruikt is, en nu kan bijdragen aan een sluitende begroting.

Erik Drenth voegt toe: ”De bezuinigingen zijn noodzakelijk voor onze financiële stabiliteit. We hebben de laatste weken zorgvuldig een pakket aan maatregelen samengesteld. Ik ben opgelucht dat we vooralsnog kunnen afzien van verdere verhoging van belastingen voor onze inwoners. Onze financiële situatie blijft echter zorgelijk. Met de bezuinigingsvoorstellen sturen we ook een bericht dat bij de voorjaarsnota, die in juni naar de raad gaat, waarschijnlijk meer maatregelen nodig zijn.”

Het vaststellen van bezuinigingen is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Volgens planning gaat de raad 26 maart 2020 over de voorstellen beslissen.