Provincie ondersteunt uitvoering detailhandelsvisie gemeente Midden-Groningen

Met ruim een ton ondersteunt de provincie de uitvoering van een aantal actiepunten uit de uitvoeringsagenda detailhandelsvisie van de gemeente Midden-Groningen. Met de subsidieregeling van de Retailagenda biedt de provincie ondersteuning aan gemeenten bij de ontwikkeling en uitvoering van hun visies op dit vlak.


Aanpak winkelgebied Martenshoek
De gemeente Midden-Groningen gaat met de provinciale bijdrage aan de slag met de herinrichting van winkelgebied Martenshoek. De inrichting van de openbare ruimte wordt aangepakt, de verkeerssituatie wordt verbeterd en de verbinding tussen de supermarkten en andere winkels wordt versterkt.

Vergroten leefbaarheid door compacter winkelgebied
Ook gaat de gemeente het aantal vierkante meters winkeloppervlak terugbrengen. Dit gebeurt door de detailhandelsbestemming van leegstaande winkelpanden te halen. “Met compactere winkelgebieden wordt de toekomstbestendigheid en de leefbaarheid vergroot”, aldus gedeputeerde Tjeerd van Dekken.

Wat hoort op welke locatie
Er wordt ook een verdiepingsslag gemaakt op de visie rond de zogenaamde ‘branchering’ van het Winkelpark. Dit om tot zorgvuldige afwegingen en keuzes te kunnen komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bouwmarkt aan de rand van een stad en een kledingwinkel in het centrum.

Verbetering beleving De Hooge Meeren
Daarnaast gaan de eigenaren van winkelcentrum De Hooge Meeren aan de slag met de upgrading van het winkelcentrum ter verbetering van de sfeer en beleving.

Alle actiepunten zijn erop gericht de kwaliteit van winkelgebieden te behouden en te versterken, en verder te ontwikkelen tot toekomstbestendige centra