Open brief van burgemeester Adriaan Hoogendoorn

Beste inwoners van Midden-Groningen,


Het corona-virus veroorzaakt veel onrust en onzekerheid, ook in Midden-Groningen. Het kabinet heeft inmiddels drastische maatregelen afgekondigd. Evenementen met meer dan 100 personen zijn verboden, scholen zijn gesloten, horeca moet dicht, etc. Het openbare leven wordt daardoor enigszins ontwricht. Maar dat is niet voor niks. Want onze gezondheid staat op het spel! Vanwege onbekendheid met dit nieuwe virus en het ontbreken van adequate medicijnen, moet alles worden ingezet op het voorkomen van besmetting.

De maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd, hebben alleen dan het gewenste effect als wij met z’n allen ons daaraan houden. Die maatregelen gelden vooralsnog tot 6 april, maar het virus is dan natuurlijk niet voorbij. We zullen hier langere tijd mee te maken hebben. Het is echt een uitdaging met gepaste maatregelen, de situatie voor langere tijd onder controle te houden.

De consequenties zijn best ingrijpend. Voor de komende tijd zijn allerlei activiteiten van sport en cultuur geschrapt. Dat is niet leuk, maar het is niet anders. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen: gezondheid gaat voor alles!

Op dit moment is het aantal besmettingen in onze gemeente nog minimaal. Hopelijk blijft dat zo. Ik wens iedereen met ziekteverschijnselen beterschap. Het corona-virus leidt tot veel onrust bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Om risico van besmetting te voorkomen, worden contacten met hen beperkt. Onrust, onzekerheid en eenzaamheid. U begrijpt wel dat deze mensen nu juist extra uw/ jouw aandacht nodig hebben. Een kaartje, een telefoontje, een appje. Er zijn zoveel mogelijkheden om naar elkaar om te zien.

Mentaal gaat de komende periode zeker veel van ons vergen. Maar paniek gaat ons niet helpen. Laten we rustig blijven. De Groningse nuchterheid komt daarbij goed van pas. En dan gaan we toch zeker niet hamsteren!? Hamsteren is absoluut onnodig. Het lost helemaal niets op. Sterker nog, het creëert juist een probleem. Dus mensen, niet doen!

Met het college van Burgemeester en Wethouders en de ambtelijke organisatie werken we er hard aan te blijven doen wat u van ons gewend bent. We houden onze dienstverlening zoveel mogelijk in stand, maar aanpassing is zeker niet uit te sluiten. Om op de hoogte te blijven raad ik u aan om regelmatig de website www.midden-groningen.nl te raadplegen. Ook plaatsen we berichten op Twitter, Facebook en in de afval app.

Mijn oproep aan u/ jou: Wees zuinig op je gezondheid, neem geen onnodige risico’s. Beperk fysiek contact, houd afstand, let op de hygiëne. Doe het voor jezelf, maar tegelijk ook voor de mensen om je heen. Het virus bepaalt ons erbij, wat in het (samen)leven belangrijk is. Gezondheid en zorg voor elkaar!
Ik reken op u!

Hartelijk groet,

Mr. A. (Adriaan) Hoogendoorn