Aardgasvrije wijk Gorecht-Noord stap dichterbij

De gemeente Midden-Groningen, Waterbedrijf Groningen Duurzaam, kartonfabriek ESKA en woningcorporaties Groninger Huis, Woonzorg Nederland, Lefier en De Reensche Compagnie hebben onlangs afspraken gemaakt over de aanleg van een warmtenet in Gorecht-Noord. Afscheid nemen van aardgas als energiebron is daarmee voor de bewoners van de Hoogezandse buurt een stap dichterbij gekomen.

Het streven is dat Gorecht-Noord in 2024 aardgasvrij is. De plannen om dit te realiseren worden de komende maanden met bewoners besproken en verder uitgewerkt. Daarbij staan de betaalbaarheid van de omschakeling en de wensen van bewoners centraal. Zij krijgen de mogelijkheid om mee te denken over woningverbetering en waar de nieuwe verwarming aan moet voldoen.

Warmtenet
Het kabinet heeft besloten om tot 2050 gefaseerd van het aardgas af te gaan. Iedere gemeente moet hier plannen voor maken. In Nederland zijn hiervoor grofweg drie opties: elektrisch verwarmen, hybride met groengas of een warmtenet. In Hoogezand werd onderzocht of restwarmte van kartonfabriek ESKA ingezet kan worden als warmtebron voor een warmtenet. Eerdere plannen liepen vast op de hoge kosten. Een financiële ondersteuning van 6 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) maakt de realisering nu niet alleen technisch, maar ook financieel haalbaar. Met het project ‘Gasvrij Gorecht’ wordt in Gorecht-Noord daarom nu de eerste stap gezet richting een aardgasvrij Midden-Groningen. Bij het ontwerp van het warmtenet wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om, na afronding van Gorecht-Noord, ook andere buurten aan het warmtenet toe te voegen. Daarnaast worden Sportcentrum De Kalkwijck, theater Kielzog en het nieuwe gemeentehuis er op aangesloten.

Instemming nodig
Een groot deel van de wijk bestaat uit huurwoningen. Daarvoor geldt dat bewoners moet instemmen met de plannen. Daarnaast krijgen ook de particuliere huiseigenaren de kans om mee te liften op de subsidieregeling. Alle bewoners worden gevraagd aan een enquête deel te nemen. Verder worden ze op de hoogte gehouden met een speciale nieuwsbrief en kunnen ze zich aanmelden om zelf ideeën aan te dragen.
Wethouder Peter Verschuren (SP) is blij met de samenwerking die tot stand gekomen is: “Door het afbouwen van de gaswinning en de klimaatverandering is het verwarmen van woningen zonder aardgas een belangrijke ontwikkeling. Nu de intentieverklaring door alle partijen is ondertekend, kunnen we er echt mee aan de slag. Belangrijk is nu dat we de huurders en huiseigenaren heel goed bij de plannen betrekken. Hun mening is doorslaggevend voor het welslagen ervan. Daarom roep ik ze op actief mee te denken.”