Lokale financiële coronamaatregelen voortgezet

In april 2020 heeft het college een pakket lokale maatregelen getroffen om de samenleving in Midden-Groningen op korte termijn te ondersteunen bij de financiële gevolgen van de landelijke coronamaatregelen. De meeste daarvan liepen op 1 juni of 1 september af en worden daarom (deels aangepast) voortgezet, zo heeft het college van Burgemeester en Wethouders vandaag besloten. Het college wil bovendien de komende tijd onderzoeken of er nog andere extra maatregelen nodig zijn om verenigingen, buurthuizen en de cultuursector te ondersteunen.

Nijpend
Veel lokale organisaties, evenementenorganisatoren en (toeristische) ondernemers zien de effecten van de coronacrisis en de coronamaatregelen terug in hun actuele financiële situatie die soms zeer nijpend kan zijn. Het college van B&W wil de helpende hand bieden door als dat nodig is in individuele gevallen een passende regeling te treffen.

Waarborg
Voor de dorps- en wijkcentra die huur verschuldigd zijn aan de gemeente heeft het college besloten de huren voor de periode maart tot en met december op 0 euro vast te stellen. Ook gaat de gemeente in gesprek over de voorschotfacturen voor de energielasten van de gebouwen. Wethouder José van Schie (Dorps- en wijkcentra): “Met deze maatregelen willen wij voorkomen dat de verbindende schakels in dorpen en wijken wegvallen en inwoners hun sociale anker dreigen kwijt te raken, nu en na de coronacrisis.”

In de landelijke beleidsregel ‘Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS-regeling) is een eenmalige vergoeding voor ondernemers opgenomen die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het gaat om 4000 euro en die is naar eigen inzicht te besteden. Dorps- en buurthuizen kunnen ook een beroep doen op deze regeling. Helaas blijkt deze tegemoetkoming onvoldoende om de betalingsproblemen op te lossen.

Belastingen en leges
Andere maatregelen gaan over de invordering van belastingen, het afzien van legesoplegging bij definitief afgelaste evenementen en uitstel van de oplegging van de toeristenbelasting 2019. Het uitstellen van het opleggen van belastingen en invorderingen van belastingen heeft geen invloed op de betalingsverplichting. Omdat er nieuwe aanslagen opgelegd zullen gaan worden kan dat leiden tot een stapeling van schulden.

Wethouder Erik Drenth (Financiën): “Midden-Groningen zorgt met de belastingen en leges voor maatwerk als mocht blijken dat er door de corona-crisis financiële problemen zijn ontstaan bij inwoners, verenigingen en bedrijven. Het uitgangspunt is dat we de helpende hand willen bieden, ongeacht de situatie.”

Om te voorkomen dat schulden verder oplopen, start de gemeente de invordering ‘met zachte hand’: Alle belastingschuldigen en debiteuren ontvangen een herinneringsbrief, met informatie over de betalingsachterstand en de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om uitstel van betaling.

Betalingen
Midden-Groningen hanteert de norm om facturen binnen 30 dagen te betalen. In de periode van 1 april 2019 t/m 31 maart 2020 was de doorlooptijd gemiddeld 23 dagen. In de periode 1 april 2020 t/m 12 oktober 2020 was de gemiddelde doorlooptijd 12 dagen. Korte betaaltermijnen verbeteren de financiële positie van leveranciers van de gemeente.