Scholen geven vooral afstandsonderwijs rondom kerstvakantie

Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met tenminste zondag 17 januari in het nieuwe jaar gaan de scholen in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en hoger onderwijs dicht. Dit maakt deel uit van een breed pakket aan maatregelen om de druk op de zorg te verminderen. Leerlingen en studenten krijgen deze periode onderwijs op afstand, behalve tijdens de kerstvakantie. Onder meer leerlingen en studenten in een kwetsbare positie en examenleerlingen kunnen wel fysiek naar school.

Zorg onder druk
Het aantal ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care blijft hard oplopen waardoor reguliere zorg in de verdrukking komt. Door zoveel mogelijk thuis te blijven, kan de druk op de zorg weer verminderen. Voor het onderwijs betekent dat onderwijs op afstand. Dat is niet ideaal, maar gezien de huidige, ernstige situatie, wel noodzakelijk.

Uitzonderingen
Leerlingen in een kwetsbare positie, examenleerlingen en leerlingen in het primair onderwijs van wie de ouders cruciale beroepen hebben, mogen wel fysiek naar school. Dat geldt ook voor leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen. Leerlingen die volgend schooljaar examen doen, mogen naar school om schoolexamens te maken.

Ook voor studenten in het mbo en hoger onderwijs geldt dat ze de lessen zoveel mogelijk op afstand zullen volgen. Met uitzondering van examens en tentamens, praktijkonderwijs en de begeleiding van studenten in een kwetsbare positie.

Achterstanden aanpakken
Het kabinet bekijkt hoe het scholen verder kan helpen om achterstanden in te lopen. Eerder trok het kabinet in totaal 282 miljoen euro uit voor inhaalprogramma’s in het PO en VO en mbo en 210 miljoen euro voor extra handen in de klas.