Lekke persleiding langs de A7 bij Engelbert

Engelbert – Een persleiding met rioolwater langs de A7 bij Engelbert is lek. De rioolgemalen die het rioolwater door deze persleiding pompen zijn tijdelijk stil gezet. Het rioolwater dat al in de leiding zat, wordt in de naastliggende sloot opgevangen en met een vrachtwagen afgevoerd naar een zuivering. De werkzaamheden om de leiding te repareren zijn inmiddels begonnen.