Onderhandelingen aankoop hoekpand Hoogezand mislukt

Na een onderhandelingstraject van bijna twee jaar is het de gemeente Midden-Groningen niet gelukt om het pand op de hoek van de Kerkstraat en de Meint Veningastraat in Hoogezand aan te kopen. De gemeente blijft zich echter inzetten om de gewenste kwaliteitsimpuls voor deze locatie te realiseren.

Begin 2019 is vanuit het project Stadshart Hoogezand voor het eerst gesproken met de eigenaar over de mogelijke aankoop van het pand. Het pand ligt aan de hoofdentree van Hoogezand en aan een belangrijke toegang van het Stadshart. Het heeft daardoor een belangrijke invloed op de entree en de omgeving.

Er is tijdens de onderhandelingen ruimhartig gekeken naar verschillende aankoopmogelijkheden en -varianten. Een aantal malen leek er een definitieve afspraak te zijn, maar vervolgens stelde de eigenaar steeds weer nieuwe aanvullende eisen. Recent is duidelijk geworden dat er definitief geen overeenstemming over aankoop bereikt kan worden.

Wethouder Jan Jakob Boersma (Stadshart): “Er is veel energie gestoken in de onderhandelingen met de eigenaar om het proces tot een goed einde te brengen. Op een gegeven moment moet je echter vaststellen dat we in een impasse terechtgekomen zijn en dat overeenstemming nu nog ver weg is. Graag hadden we door aankoop deze locatie snel een kwaliteitsimpuls willen geven.”

Financiering
Op 22 oktober 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Raadsvoorstel ‘voorbereidingskrediet en aankoop gronden t.b.v. Herstructurering Hoogezand Noord’.
Onderdeel van dit besluit is het doel om deze hoeklocatie te verbeteren of aan te kopen. Het college van burgemeester en wethouders wil zich blijven inzetten om dit binnen de gestelde randvoorwaarden te realiseren.