Typologieaanpak brengt vaart in versterkingsopgave

De typologieaanpak heeft groen licht gekregen van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). Dat betekent dat de veiligheidsbeoordeling van huizen in het Groningse aardbevingsgebied vlotter kan verlopen, zonder dat dat ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Nog ongeveer 14.000 huizen in Groningen wachten op een opname en beoordeling.

Rijk en regio hebben in november 2020 afgesproken om de typologieaanpak in te voeren. TNO heeft deze ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ACVG en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hebben geadviseerd om de typologieaanpak te gebruiken. Het ACVG heeft nu akkoord gegeven op het gebruik van de eerste typologieën. TNO werkt nog aan de laatste punten voor een aantal andere typologieën. Zodra deze zijn afgerond en door het ACVG akkoord zijn bevonden, komen de laatste typologieën ook beschikbaar.

Geavanceerde berekeningen
De typologieaanpak is een nieuwe methode om te beoordelen of gebouwen, die opgenomen zijn in de versterkingsopgave van Nationaal Coördinator Groningen (NCG), veilig zijn. Bij deze aanpak worden gebouwen op basis van vergelijkbare bouwkundige en seismische kenmerken ingedeeld in typologieën. Per typologie is door TNO een uitgebreide analyse, inclusief berekeningen, uitgevoerd om te bepalen of gebouwen van die typologie aan de veiligheidsnorm voldoen.

Versnellen versterking
Op dit moment rekenen ingenieurs elk gebouw nog afzonderlijk door. Dat is een tijdrovende klus. De verwachting is dat de beoordeling van een huis dankzij de typologieaanpak niet meer zes tot negen maanden kost, maar gemiddeld ongeveer drie en maximaal zes maanden. Dit betekent een flinke versnelling van de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied in Groningen.

Elk huis krijgt opname
Ook met de typologieaanpak krijgt elk huis eerst een opname. Een deskundige inspecteert het gebouw en bepaalt vervolgens op basis van de kenmerken bij welke typologie het gebouw hoort. Op grond daarvan kan de bouwkundige op de kaarten van de typologieaanpak zien of eventuele versterking nodig is om te voldoen aan de veiligheidsnorm. Uitgangspunt daarbij is dat de huizen in Groningen even veilig zijn als in de rest van het land. Een grote verbouwing of schade aan het gebouw kan reden zijn dat een gebouw niet aan een typologie kan worden toebedeeld. Als dit het geval is, volgt maatwerk.