College wil ook in Kropswolde-Meerwijck nieuwe school

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft vandaag besloten om de plannen voor nieuwbouw voor de Walstraschool verder uit te laten werken door in te stemmen met het voorbereidingskrediet. Het gaat om een kindcentrum wat in de toekomst nog uitgebreid kan worden tot een Multifunctionele Accommodatie. Het sluit aan bij de doelstelling van de gemeente om voor alle scholen toekomstbestendige onderwijshuisvesting te realiseren.

De Walstraschool is onderdeel van het Scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen. Dat is een programma van meer dan 20 projecten, waarbij wordt gewerkt aan veilige en toekomstbestendige gebouwen voor onderwijs.

Seismisch veilig, maar gedateerd
In eerste instantie was er voor de Walstraschool sprake van versterking van het huidige gebouw. Op dit moment geldt voor de Walstraschool een zeer beperkte seismische dreiging. Daardoor zijn er geen versterkingsmaatregelen nodig. Het gebouw van de Walstraschool stamt echter uit 1953 en is nooit eerder gerenoveerd. Door de bouwkundige staat van het gebouw levert renovatie geen goede basis op voor de lange termijn. Daarom is het scenario van nieuwbouw onderzocht. Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van de Walstraschool en de kinderopvang. De school wordt zo ontworpen dat er in de toekomst wellicht een gebouw met een bredere functie voor Kropswolde-Meerwijck kan ontstaan.

Toekomstbestendig en flexibel
Op dit moment gaan ongeveer 100 leerlingen naar de Walstraschool. Op basis van de leerlingprognoses houdt de school voor een langjarige periode bestaansrecht. Daardoor is het gerechtvaardigd ook voor deze school te gaan voor nieuwbouw waarmee een toekomstbestendige, duurzame en flexibele onderwijsvoorziening ontstaat. Erik Drenth, wethouder van onderwijs: “Het lijkt al bijna normaal te worden, dat we overal nieuwe schoolgebouwen neerzetten. Toch is het dat zeker niet. We maken steeds per school een gedegen afweging wat de beste oplossing is voor nu en in de toekomst. De Walstraschool is echt toe aan vernieuwing. Dat het college nu heeft ingestemd met voorbereidingskrediet voor nieuwbouw voor de Walstraschool, maakt dat voor deze school een toekomstbestendig gebouw in het verschiet ligt.”

Locatieonderzoek
De nieuwbouw kan niet gerealiseerd worden op de huidige locatie van de Walstraschool. In een locatieonderzoek is gekeken naar een alternatieve locatie die goed bereikbaar en toegankelijk is, waardoor kinderen op een veilige manier van en naar school kunnen gaan. Uit het onderzoek is een voorkeurslocatie naar voren gekomen die ligt tussen Woldweg 140a en 142. Deze locatie voldoet aan de gestelde eisen.

Raadsbesluit
Het voorstel voor nieuwbouw voor de Walstraschool moet nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt in september 2021 de aanvraag voor een krediet om de voorbereidingen verder uit te werken samen met het locatieonderzoek aan de gemeenteraad voorgelegd. Als het voorbereidingskrediet door de raad beschikbaar is gesteld, wordt er begonnen met het maken van een bestemmingsplan om het kindcentrum op de voorkeurslocatie mogelijk te maken.