Gemeenteraad Midden-Groningen stelt €57.900 beschikbaar voor vier inwonersinitiatieven

De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft in de raadsvergadering budget beschikbaar gesteld aan vier inwonersinitiatieven. Via het digitale platform Stem van Midden-Groningen konden inwoners ideeën indienen om de leefomgeving in hun eigen wijk, buurt of dorp te verbeteren. De gemeenteraad had hiervoor budget uit het Nationaal Programma Groningen beschikbaar gesteld. Dit resulteerde uiteindelijk in 31 ingediende ideeën, waarvan deze vier aan alle voorwaarden voldeden.

Bloemenveld Hooge Horst, Martenshoek (€5.150)
De bewoners van appartementencomplex De Hooge Horst kunnen aan de slag met het braakliggende terrein achter hun gebouw. Een aantal inwoners diende een plan in om het terrein om te ploegen en in te zaaien, zodat er een mooi bloemenveld ontstaat.

Vos en Bos 2.0., Hoogezand-Sappemeer (€20.000)
De huidige speelvoorziening van Vos en Bos heeft al een belangrijke functie voor de omgeving. Stichting Bewonersorganisatie Boswijk e.o. wil de huidige speelvoorziening echter graag opknappen en uitbreiden met natuurlijke klim- en klauterobjecten, zodat het geschikt is voor jong en oud. Het beheer en onderhoud wordt door de bewonersorganisatie zelf gedaan.

Stap in het verleden, E-step naar je toekomst in Midden-Groningen (€20.000)
Om op een interactieve manier kennis te maken met het cultureel erfgoed in Midden-Groningen diende Kamminga Erfgoed Educatie een plan in om een aantal routes ontwikkelen. Met behulp van een E-step en een app kunnen zowel inwoners als toeristen op een duurzame manier een historisch-educatieve route volgen door Midden-Groningen.

Dorpsommetje Westerbroek (€12.750)
Westerbroek heeft al een mooie wandelroute door het dorp. Om er een volledig dorpsommetje van te kunnen maken, moet een deel van het pad echter opgeknapt worden. Dan is het in alle seizoenen toegankelijk, ook voor mindervaliden. Een aantal inwoners van Westerbroek, samen met Dorpsvereniging Westerbroek, kan nu aan de slag om het dorpsommetje te voltooien. Voorwaarde is wel dat de eigenaar van de grond instemt met de verbeteringen.

Wat gebeurt er met de andere ideeën?
Dit betekent niet dat er niets wordt gedaan met de andere ingediende ideeën. “Al deze plannen zijn beoordeeld en hebben advies gekregen. Ze kunnen worden meegenomen in het traject van de ontwikkeling van dorps- of wijkplannen of misschien in een later stadium bij het NPG Midden-Groningen worden ingediend. Deze indieners hebben inmiddels een contactpersoon om hun plan verder uit te werken. Er zijn helaas ook een aantal ideeёn die we hebben moeten afwijzen, omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden”, aldus Erianne van der Burg, voorzitter van de begeleidingscommissie.