Hospice Gasthuis H-S bestaat 5 jaar

Woensdag 30 juni was het 5 jaar geleden dat het hospice Gasthuis aan de Kerkstraat in Hoogezand geopend is. Reden voor het bestuur van de Stichting Gasthuis H-S om alle vrijwilligers te verassen. Alle vrijwilligers en ook de medewerkers van thuiszorgorganisatie Beter Thuis Wonen ontvingen woensdag een taartje met het cijfer 5 erop. Dit als dank voor hun inzet in de afgelopen 5 jaar. Het bestuur had graag de vrijwilligers en de medewerkers van Beter Thuis Wonen een feestje willen aanbieden, maar dat kon vanwege Covid-19 niet tijdig voorbereid worden. Dit houden ze nog te goed.

Op 30 juni 2016 werd het hospice na een jarenlange en moeizaam voorbereidingsproces geopend. De oorzaak, dat het zo lang duurde, was onder anderen het zoeken naar een geschikt gebouw voor de locatie aan de Kerkstraat. Maar gelukkig, toen het hospice eenmaal geopend was, is het project voorspoedig verlopen. Behalve een periode in het afgelopen voorjaar heeft het hospice, dat 3 gastenkamers heeft, bijna nooit leeg gestaan. Er is dus voorzien in een behoefte voor Hoogezand-Sappemeer en omgeving. Dit houdt niet in dat er alleen gasten uit Hoogezands-Sappemeer komen. Iedereen kan opgenomen worden in het hospice wanneer iemand nog maar kort te leven heeft en er ook plaats is. Wachtlijsten kent het hospice niet. In de vijf jaar hebben 143 gasten in het hospice verbleven.

Ook organisatorisch en financieel is het hospice een succes. Dankzij lage vaste lasten en vele giften van particulieren, organisaties, bedrijven, kerken, enz. is er steeds per jaar een bescheiden winst geboekt. Er is in de loop van de 5 jaar een financiële buffer gevormd om ook bij lagere bezetting niet in problemen te geraken. En ook kunnen de benodigde vervangingsinvesteringen gedaan worden. Het gekozen organisatiemodel waarbij vrijwilligers zonder directe aansturen het hospice draaiende houden, werkt goed en biedt de vrijwilligers alle mogelijkheden en veel voldoening.
Het bestuur van het gasthuis is zeer tevreden met de huidige gang van zaken en ziet ondanks dat er problemen zijn over de bekostiging van de nachtelijke professionele uren, de toekomst met vertrouwen tegemoet.