Actie tegen wapenbezit onder jongeren

Midden-Groningen neemt in de Week van de Veiligheid deel aan de landelijke inleveractie van wapens met de nadruk op steekwapens. De inleveractie ‘Drop je knife en doe wat met je life’ wordt landelijk georganiseerd voor en met alle gemeenten die zich hierbij hebben aangesloten. Vooral jongeren van 12 tot 25 jaar worden aangemoedigd hun wapen in te leveren.

In de periode voorafgaand aan de inleverweek voert de gemeente een campagne om hen bewust te maken van de risico’s van wapenbezit. De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober. Onder andere met posters, commercials, posts op social media, advertenties en persoonlijk contact op scholen en met jongerenwerkers worden jongeren aangespoord afstand te doen van messen en andere steekwapens.

“Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Dat is niet de manier waarop we conflicten willen oplossen,” zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn. “De laatste jaren zien we echter dat vooral het steekwapengebruik toeneemt, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Dat is een buitengewoon ernstige en zorgelijke ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat er ook in onze gemeente aandacht is voor dit thema. Het is niet normaal om steekwapens bij je te dragen en dat moet ook vooral niet normaal worden! Met de inleveractie maken we bovendien onze gemeente weer een stukje veiliger.”

Anoniem en zonder straf
Tijdens de inleverweek kunnen wapens ingeleverd worden bij het politiebureau in Hoogezand. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is daarnaast geen risico op straf voor het in bezit hebben van een wapen. Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekendgemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld. De inleveractie wordt landelijk ondersteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.

Hoewel landelijk het totaal aantal jeugdige verdachten dat in aanraking komt met het OM al jaren afneemt (in 2020 -12%), zet in 2020 een zorgelijke trend door die in 2019 al zichtbaar werd. Het aantal minderjarigen dat verdacht wordt van een ernstig geweldsdelict is in een jaar tijd toegenomen met 17% van 1.633 verdachten in 2019 naar 1.904 in 2020.