Midden-Groningen wil inclusieve werkgever zijn

De gemeente Midden-Groningen wil een inclusieve werkgever zijn. De gemeente staat open voor diversiteit ongeacht beperking, afkomst of seksuele geaardheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten hier meer het goede voorbeeld in te willen zijn. Vanuit deze rol wil het college andere werkgevers in Midden-Groningen bewegen om discriminatie op de arbeidsmarkt actief tegen te gaan en te streven naar een meer inclusieve organisatie.

De aanleiding hiervoor is dat het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) zich in het jaarverslag 2020 zorgen maakt over discriminatie op de arbeidsmarkt in het algemeen met als aanbeveling daar meer aandacht aan te schenken.

Als inwoners met discriminatie te maken hebben, kunnen ze contact opnemen met het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG). Dit meldpunt helpt mensen die worden gediscrimineerd. Het meldpunt houdt ook bij wat er in de samenleving gebeurt. De laatste jaren is discriminatie op de arbeidsmarkt een probleem in Groningen, aldus het DMG.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Midden-Groningen is een diverse gemeente. Er zijn hier bijvoorbeeld veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Dat zie je bij ons op de werkvloer nog iets te weinig terug. Dat is jammer, want de gemeente is er voor alle inwoners. Iedereen verdient dezelfde kans op een plek binnen onze organisatie. En verschillen op de werkvloer zorgen voor frisse, nieuwe ideeën. Daarom kiezen wij voor meer diversiteit in onze organisatie.”