Midden-Groningen stelt subsidie beschikbaar voor controleren coronatoegangsbewijs

Bedrijven en instellingen uit Midden-Groningen die tussen 22 september en 31 december 2021 kosten hebben gemaakt voor verplichte controle op het coronatoegangsbewijs, kunnen hiervoor vanaf 2 december een subsidie aanvragen bij de gemeente.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn is blij dat ondernemers en instellingen gebruik kunnen maken van de subsidie: “Het is belangrijk dat de controle goed wordt georganiseerd in de strijd tegen het coronavirus. Deze subsidie geeft bedrijven en verenigingen een steuntje in de rug, ik hoop dan ook dat er zoveel mogelijk gebruik van wordt gemaakt.”

De Rijksoverheid heeft een budget van 156.000 euro aan de gemeente beschikbaar gesteld om deze subsidies te kunnen verlenen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 7 januari 2022, via de website van gemeente Midden-Groningen: www.midden-groningen.nl/subsidies

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidie?

  • Materiaalkosten die zijn gemaakt voor het controleren van het coronatoegangsbewijs: zoals het neerzetten van dranghekken of afzetting.
  • Loonkosten van (extern) personeel, dat is ingezet om het coronatoegangsbewijs te controleren, zoals beveiligers.

Op de website van de gemeente staat vanaf 2 december het formulier zelf, waar de aanvraag aan moet voldoen, welke voorwaarden er zijn, en wat de noodzakelijke bewijsstukken zijn.

Alle aanvragen worden door de gemeente verzameld en gecontroleerd of alle informatie aanwezig is. Op 7 januari moeten alle aanvragen binnen zijn. Daarna worden alle subsidieaanvragen behandeld. Als blijkt dat er in totaal meer geld wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, dan zal het budget naar rato worden verdeeld. Dat betekent dan dat voor elke goedgekeurde aanvraag niet het volledige bedrag, maar een percentage van het bedrag gesubsidieerd wordt.