Gemeente Midden-Groningen en bewindvoerderskantoren bundelen krachten

Op 25 januari 2022 ondertekenen vijf bewindvoerders en wethouder Peter Verschuren het convenant ‘Samenwerking beschermingsbewindvoerder en gemeente Midden-Groningen’. Bewindvoerderskantoren De Bewindvoerster, Kompas Zuidlaren, Kwadraat bewindvoering en budgetbeheer, Masis CBM B.V. en Senturra Bewindvoering B.V. hebben daarin afspraken met de gemeente vastgelegd om inwoners met schulden beter te ondersteunen.

De snelle toename van het aantal mensen dat onder beschermingsbewind staat was voor de gemeente aanleiding om in gesprek te gaan met de grootste bewindvoerderskantoren die in Midden-Groningen actief zijn. De uitkomst daarvan is een serie afspraken die ertoe moet leiden dat inwoners met financiële problemen de best passende ondersteuning krijgen. Wethouder Peter Verschuren: ‘Het heeft grote gevolgen als je onder beschermingsbewind komt te staan. Zo’n ingrijpende maatregel moet daarom alleen ingezet worden als het echt nodig is, en zo kort mogelijk duren. Daarover hebben we nu goede afspraken gemaakt. Bij nieuwe aanvragen voor beschermingsbewind kijkt de gemeente mee naar de noodzaak en samen met de bewindvoerders zetten we in op vergroten van financiële redzaamheid, zo snel mogelijk oplossen van schuldenproblematiek en zo mogelijk toewerken naar uitstroom uit beschermingsbewind of naar lichtere ondersteuning zoals budgetbeheer. Het is heel mooi voor onze inwoners dat we hier in goed overleg uitgekomen zijn.’