Succesvolle huisvesting voor vergunninghouders in Midden-Groningen

Elke Nederlandse gemeente moet per jaar een bepaald aantal asielgerechtigde vergunninghouders huisvesten. In 2021 waren dat voor Midden-Groningen, 74 vergunninghouders en het resultaat is dat zelfs 84 vergunninghouders vorig jaar woonruimte hebben gekregen in Midden-Groningen.

Wethouder José van Schie: “Ondanks de hogere taakstelling en de lastige woningmarkt is dit een mooi resultaat. Mede door de goede samenwerking met woningcorporaties Lefier en Groninger Huis en met Humanitas hebben we dit kunnen bereiken”.

Aan de taakstelling voor het eerste halfjaar van 2022 wordt nu gewerkt. Midden-Groningen moet dan 28 vergunninghouders huisvesten.