Gemeente houdt afvalinzameling tegen het licht

Twee jaar na de invoering van het nieuwe afvalbeleid onderzoekt de gemeente Midden-Groningen de tevredenheid erover. Dat gebeurt met een vragenlijst die iedere inwoner kan invullen.

Sinds 1 januari 2020 worden in heel Midden-Groningen verpakkingsmateriaal en groente- fruit- en tuinafval en gescheiden en apart ingezameld. Ook is toen in de hele gemeente het betalen per lediging van de grijze bak ingevoerd. Een belangrijk doel was om de hoeveelheid restafval die ongesorteerd verbrand wordt te verminderen. Dat is gelukt: in twee jaar is de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar met ruim een derde deel afgenomen.

De gemeente wil nu weten wat de inwoners van de afvalinzameling vinden. Wethouder Peter Verschuren: ‘De gemeenteraad gaat in het voorjaar kijken of er wat aangepast moet worden. Daarvoor is het belangrijk dat duidelijk is hoe de mensen in Midden-Groningen erover denken. Ik hoop dan ook dat veel inwoners de moeite nemen de vragenlijst in te vullen.’

4000 huishoudens worden persoonlijk aangeschreven met het verzoek de vragen te beantwoorden. Maar de mening van alle andere inwoners wordt ook erg op prijs gesteld.

Inwoners van Midden-Groningen kunnen de vragenlijst tot en met 27 februari 2022 invullen. De vragenlijst is te vinden op www.midden-groningen.nl/afvalonderzoek.