Natuurzone Westerbroek verbindt ’t Roegwold met het Zuidlaardermeergebied

Op vrijdag 1 april is de natuurzone Westerbroek feestelijk geopend door Johan Hamster, gedeputeerde provincie Groningen en Inge Eshuis, bestuurder waterschap Hunze en Aa’s.
Bij de opening werd er een korte wandeling gemaakt en was er een fototentoonstelling over verschillende dieren uit het gebied. In totaal is, aan beide kanten van de A7 bij Westerbroek, 90 hectare nieuwe natuur aangelegd. Door deze natuurzone kunnen dieren zoals de otter en de ringslang zich verplaatsen. Hiermee hebben zij een groter leefgebied gekregen. Dit is goed voor de biodiversiteit.

Groter natuurgebied
De in 2018 tot 2021 aangelegde natuurzone Westerbroek verbindt ’t Roegwold met het Zuidlaardermeergebied. Dankzij deze verbinding worden de natuurgebieden robuuster en gevarieerder. In de natuurzone is onder andere een doorgaande slenk (watergeul) met natuurvriendelijke oevers gegraven. Dit is nu een fijne plek voor planten en dieren om zich te vestigen. Naast de slenk zijn er ook faunapassages aangelegd, zodat dieren veilig onder de weg door kunnen. Voor wie rondom de natuurzone wil wandelen zijn er verschillende routes met uitzichtpunt.

Natuurlijke ontwikkeling
Het ontwerp van het gebied is geïnspireerd op het landschap uit de veentijd. In het gebied is veel gebaggerd. Hierdoor zijn strakke lijnen in het landschap ontstaan. Deze lijnen zijn intact gehouden, maar in loop van de tijd zullen de strakke lijnen door natuurlijke processen vervagen. De natuur krijgt de ruimte om de uiteindelijke vorm van de slenk te bepalen. Nieuw aangeplante bomen zorgen voor een gevarieerd landschap en maken de cultuurhistorie van Westerbroek opnieuw zichtbaar.