Voormalig gemeentehuis Muntendam nieuwe locatie Oekraïense vluchtelingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 april de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de voortgang van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Midden-Groningen. De gemeenteraad heeft op 3 maart via een motie het college gevraagd om al het mogelijke te doen om de vluchtelingen op te vangen en te ondersteunen samen met de inwoners.

Van 28 februari tot 2 maart heeft het college de gemeentelijke locaties geïnventariseerd, en vervolgens besloten om het voormalige schoolgebouw aan de Astronautenlaan en het voormalige gemeentehuis in Slochteren in gereedheid te brengen. Binnen enkele weken waren eerst Hoogezand en daarna Slochteren (in gedeelten) gereed. In de voormalige school aan de Astronautenlaan in Hoogezand verblijven nu 25 vluchtelingen, in Slochteren zijn dat er 70. In 30 gastgezinnen in Midden-Groningen verblijven nu 104 vluchtelingen (peildatum 26 april). Op 19 april heeft er een informatieavond voor de gastgezinnen plaatsgevonden.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn schetst zijn beeld van de situatie: “De samenleving van Midden-Groningen laat zich weer van zijn beste kant zien. Rondom de opvanglocaties en in de vele gastgezinnen ontvouwt zich een warm netwerk van hulp en gastvrijheid. Natuurlijk helpen wij vluchtelingen in nood, zo is de gedachte. Van jong tot oud zetten onze inwoners zich ruimhartig in. In mijn contacten met vluchtelingen merk ik dat zij zich zeer welkom en gedragen voelen in onze gemeente.”

Muntendam
Om voorbereid te zijn op de komst van meer vluchtelingen heeft het college op 26 april besloten om ook het voormalige gemeentehuis in Muntendam klaar te maken voor opvang. De voorbereidingen daarvoor zijn al begonnen. Deze opvanglocatie gaat open zodra de bezettingsgraad van Hoogezand en Slochteren daar aanleiding voor geeft. Als alle drie de gemeentelijke locaties volledig in gebruik zijn is er plaats voor ongeveer 300 vluchtelingen.

Diverse kerken, scholen en inwoners- zowel in Hoogezand als Slochteren- hebben hulp aangeboden en acties georganiseerd. De omwonenden van de Astronautenlaan hebben een netwerk gevormd. Als er hulp nodig is worden er mensen opgetrommeld. Ook in Slochteren is er een dergelijk netwerk actief. Inmiddels hebben diverse vrijwilligers veel hand- en spandiensten verleend op de locaties, zoals bijvoorbeeld het opmaken van bedden bij aankomst, het tolken, het meegaan naar de tandarts of de Kledingbank, het geven van Nederlandse les, of het breien van sokken en kinderslofjes. De opvanglocatie in Muntendam is weliswaar nog niet in gebruik, maar ook daar weet de gemeente zich al verzekerd van hulp door inwoners ter ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen.