Burgemeester sluit drugspand Sappemeer voor drie maand

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft op 13 juli in Sappemeer in de gemeente Midden-Groningen een woning gesloten voor een periode van 3 maanden. De burgemeester kan panden sluiten waarbij sprake is van overtredingen van de Opiumwet.

“Met deze sluiting laten we merken dat het in Midden-Groningen niet wordt getolereerd dat woningen gebruikt worden voor drugscriminaliteit”, zegt burgemeester Hoogendoorn. “Op basis van de door de politie verstrekte informatie is het aannemelijk dat de aangetroffen drugs in de woning werden verkocht, afgeleverd of verstrekt. Het doel is om eventuele bekendheid van de woning als drugsadres teniet te doen en om de handel daadwerkelijk en structureel te beëindigen”.

De politie heeft de woning doorzocht en heeft een handelshoeveelheid softdrugs van 7.185 gram hennep aangetroffen.

Het drugsbeleid van de gemeente Midden-Groningen heeft tot doel de openbare orde en de volksgezondheid te beschermen. Deze wordt ernstig aangetast door druggerelateerde activiteiten. Met het opleggen van een sluiting door de burgemeester wordt de link van een pand met het drugs- en criminele circuit doorbroken. Tijdelijke sluiting zorgt hierdoor voor meer veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

Het gemeentelijk drugsbeleid staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging van verdachten. Het Openbaar Ministerie neemt daarover een beslissing.