Gemeente Midden-Groningen ontwikkelt Omgevingsvisie

De gemeente Midden-Groningen gaat de komende maanden bezig met de ontwikkeling van een Omgevingsvisie. Ook inwoners, bedrijfsleven en andere organisaties (bijvoorbeeld dorps- en wijkorganisaties, woningcorporaties, brancheorganisaties etc.) worden gevraagd mee te denken.

Wethouder Erik Drenth benadrukt het belang om een Omgevingsvisie op te stellen in nauwe samenwerking met betrokkenen. ‘Een Omgevingsvisie is een toekomstvisie voor de hele gemeente. In de Omgevingsvisie staat wat voor gemeente we willen zijn. Waar we ruimte willen bieden aan bijvoorbeeld ondernemers, nieuwe woningen, natuur en recreatie. En wat we daarbij belangrijk vinden. Daarnaast heeft de gemeente ook doelen die we moeten halen. Voor de energietransitie moeten we bijvoorbeeld in 2050 van het aardgas af zijn. Doel van de Omgevingsvisie is om al die aspecten samen te brengen en goede afwegingen te maken met de wensen en ideeën van alle belanghebbenden. ‘

Meedenken
De gemeente organiseert in september en oktober bijeenkomsten met de verschillende dorps- en wijkorganisaties en andere belangengroepen zoals ondernemers, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Inwoners kunnen ook meedenken. Daarvoor is een vragenlijst opgesteld die inwoners van 12 september tot en met 10 oktober kunnen invullen. Meer informatie over de Omgevingsvisie is te vinden op www.midden-groningen.nl/omgevingsvisie. Vanaf 12 september staat daar ook de link naar de vragenlijst.

Vervolg
Tot en met januari 2023 wordt de Omgevingsvisie verder uitgewerkt. De resultaten van het onderzoek en de uitkomsten van de gesprekken tijdens de bijeenkomsten worden daarin meegenomen. De Omgevingsvisie wordt voor de zomer van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad.