Wethouder Nieland-Kampen hijst vlag voor bestrijden armoede

Vrijdag 23 september om 9 uur hijst wethouder Patricia Nieland-Kampen de Sustainable Development Goals (SDG)-vlag voor het Huis van Cultuur en Bestuur in Hoogezand. Met het hijsen van de vlag vraagt de gemeente aandacht voor het bestrijden van armoede. In het hele land wordt die dag de SDG-vlag gehesen door overheden, organisaties en bedrijven.

Midden-Groningen Global Goal-gemeente
Midden-Groningen heeft zich eind 2021 aangesloten bij de campagne Gemeenten4GlobalGoals van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente). De gemeente verbindt zich daarmee met de 17 duurzaamheidsdoelen, de Sustainable Development Goals. Die doelen gaan over duurzaamheid in de breedste zin van het woord en gaan bijvoorbeeld over thema’s als armoede en onderwijs.

Armoedebestrijding is Global Goals nummer 1
Het bestrijden van armoede is Global Goal nummer 1, waarbij het doel is het uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede. De raad heeft het bestrijden van armoede in Midden-Groningen als speerpunt in zijn raadsakkoord 2022-2026 vastgelegd, omdat de raad zich grote zorgen maakt over de groeiende groep in Midden-Groningen die onder de armoedegrens leeft. Op dit moment wordt het raadswerkprogramma gemaakt. Daarin besteedt de raad speciaal aandacht aan de manier waarop de gemeente vanuit haar rol gaat bijdragen aan de bestrijding van armoede.