Fraude met zorggeld hard aangepakt in Midden-Groningen

De rechtbank heeft twee verdachten van 31 jaar en 43 jaar uit Hoogezand veroordeeld voor grootschalige zorgfraude. Het is bewezen geacht dat zij misbruik maakten van het Nederlandse zorgstelsel door structureel zorg te declareren die niet geleverd is. De rechtbank heeft daarom 1 verdachte een gevangenisstraf van 24 maanden en een beroepsverbod in de (thuis)zorg voor 7 jaar opgelegd. De andere verdachte werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, een taakstraf van 240 uren en eveneens een beroepsverbod in de (thuis)zorg voor de duur van 7 jaar.

Misbruik van zorg budgetten onacceptabel
Fraudebestrijding staat hoog op de agenda van de gemeente Midden-Groningen. Sinds 2016 worden hiervoor ook Toezichthouders voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingezet. Zij onderzoeken of zorg dat in rekening is gebracht door zorgaanbieders wel echt geleverd is. De gemeente houdt op deze manier actief toezicht op de besteding van zorggeld. Op het moment dat er een vermoeden is van fraude doet de gemeente altijd onderzoek.

Onderzoek brengt fraude aan het licht
De gemeente en andere betrokken partijen hebben onderzoek verricht naar de betreffende zorgaanbieder. Hieruit bleek dat de organisatie, die was opgericht door een van de verdachten, veel meer thuiszorg declareerde dan dat er daadwerkelijk geleverd werd. Verder onderzoek toonde aan dat declaraties niet klopten met de werkelijkheid. Omdat opzet erg aannemelijk leek is aangifte bij de FIOD gedaan.

Wethouder Evert Offereins: ″We zijn erg blij met deze veroordeling. We vinden fraude met zorggeld onacceptabel. En met deze veroordeling voorkomen we bovendien dat deze mensen weer onder een andere naam door kunnen gaan met deze misdaden″.

Er wordt meer gecontroleerd om fraude met zorggeld te voorkomen
Om fraude met zorggeld tegen te gaan maakt de gemeente werk van het toezicht hierop. Er is meer onderzoekscapaciteit beschikbaar gesteld en nieuwe zorgaanbieders worden gecontroleerd. Hiervoor zijn extra mensen in dienst genomen en het toezicht wordt straks vanuit de gemeente zelf uitgevoerd. Daarnaast doet de gemeente bij vermoedens van misbruik altijd aangifte.

Meldpunt zorg als er vermoedens zijn dat zorggeld niet goed wordt besteed
Ook heeft de gemeente een meldpunt zorg gelanceerd. Vermoedens van slechte zorg of signalen dat het zorggeld niet goed wordt besteed kunnen daar gemeld worden. U kunt hiervoor terecht op: https://www.midden-groningen.nl/meldpunt-zorg.