Enquête Omgevingsvisie Midden-Groningen 575 keer ingevuld

575 Mensen hebben tussen 12 september en 10 oktober online de digitale enquête voor de Omgevingsvisie Midden-Groningen ingevuld. Daarnaast zijn er op de verschillende meedenkbijeenkomsten nog vele punten meegegeven. Wethouder Erik Drenth is blij met deze opkomst en inbreng. “Doel was om een breed gedragen Omgevingsvisie voor Midden-Groningen te maken, waar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belangengroepen zich bij betrokken voelen. Met de inbreng van vele Midden-Groningers kunnen we nu een gedegen Omgevingsvisie maken.”

Bijeenkomsten
Naast de enquête heeft de gemeente in september ook zes bijeenkomsten gehouden voor de dorps- en wijkorganisaties. De bijeenkomsten waren in Scharmer, Froombosch, Sappemeer, Hoogezand, Zuidbroek en Siddeburen. Daarnaast komen er in november bijeenkomsten (expertsessies) met belangengroepen zoals maatschappelijke organisaties, Fraeylemaborg, Marketing Midden-Groningen, ondernemers en Koninklijke Horeca Nederland. Deze uitkomsten worden ook nog in de Omgevingsvisie verwerkt.

Vervolg
Op 22 november is er een terugkoppelbijeenkomst voor inwoners en raadsleden. Daar worden de uitkomsten gepresenteerd. Deelnemers aan de enquête en bijeenkomsten horen daar wat er met hun inbreng is gedaan en kunnen daar hun feedback geven.

In januari 2023 werkt de gemeente alles uit tot een ontwerp. Iedereen die dat wil, kan hier vervolgens weer een reactie op geven. Daarna worden de reacties beoordeeld en de Omgevingsvisie eventueel aangepast. De gemeenteraad neemt na de zomer van 2023 een besluit over de definitieve Omgevingsvisie.