Gemeenteraad Midden-Groningen gaat op wijkbezoek in zes Schilddorpen

Op zaterdag 29 oktober brengt de gemeenteraad van Midden-Groningen een wijkbezoek aan de Schilddorpen (Hellum, Overschild, Schildwolde, Siddeburen, Steendam en Tjuchem). De gemeenteraad wil graag kijken hoe inwoners meer betrokken kunnen worden bij de besluitvorming over hun omgeving. Het wijkbezoek aan de Schilddorpen is hiervoor de eerste aanzet.

Lokale democratie ‘bottum-up’
Herstel van vertrouwen en het vergroten van de betrokkenheid tussen de lokale overheid en haar inwoners staat overal hoog op de agenda. De gemeenteraad van Midden-Groningen vindt het heel belangrijk om een sterke en wederkerige relatie op te bouwen met haar inwoners. Inwoners kunnen immers zelf goed aangeven wat nodig is voor een goede woon- en leefomgeving. De komende jaren gaat de gemeenteraad kijken hoe de samenwerking met inwoners vorm zou kunnen krijgen in Midden-Groningen.

Samenwerking van Schilddorpen
De zes Schilddorpen hebben hun krachten gebundeld om een goede gesprekspartner voor de gemeente te kunnen zijn en op deze manier meer invloed te kunnen uitoefen op de ontwikkelingen in hun dorpen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de leefbaarheid, het woningaanbod, duurzaamheid en de aantrekkelijkheid van het Schildmeer/Roegwold.