Gemeente Midden-Groningen gaat bouwtaken weer zelf doen

Het college van Midden-Groningen heeft besloten om de vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken) voor bouw weer zelf uit te voeren om zo de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Tot nu toe werden deze taken uitgevoerd door de Omgevingsdienst Groningen (ODG).

Wethouder Erik Drenth: “Door de bouwtaken weer zelf te doen, staan we dichter op onze bewoners en kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. We staan dichterbij, kunnen meer sturen op processen en we hebben meer zicht op informatie. Dit sluit goed aan op de uitgangspunten van de aanstaande Omgevingswet.”

Erik Drenth: “Ik waardeer de inzet van de ODG voor de gemeente Midden-Groningen de afgelopen jaren en wil hen bedanken voor de fijne samenwerking.” De ODG voert vanaf het begin van de gemeente Midden-Groningen de VTH-taken bouw uit. Het aantal aanvragen omgevingsvergunningen bouw is de afgelopen jaren fors toegenomen. De toename van het aantal aanvragen ging samen met het afnemen van de capaciteit bij de ODG.

Om de bouwtaken weer zelf te kunnen doen, is personeel nodig. Erik Drenth: “We zijn met de ODG in gesprek hoe we het terughalen van de VTH-taken bouw zorgvuldig kunnen doen. Daarbij hechten wij groot belang aan een nauwgezet proces rondom het overnemen van personeel van de ODG.”