Midden-Groningen ontvangt 4,7 miljoen uit Mobiliteitsfonds

De gemeente Midden-Groningen krijgt 4,7 miljoen euro uit het Mobiliteitsfonds van het Rijk. De gemeente gebruikt dit onder andere voor een geluidsscherm langs de A7 ter hoogte van Hoogezand. Een geluidsscherm is nodig zodat er woningen langs het Winschoterdiep bij het Noorderpark (Hoogezand Noord) gebouwd kunnen worden. Daarnaast wordt het bedrag ingezet voor andere herinrichtingen die bijdragen aan de leefbaarheid en verkeersdoorstroming in Hoogezand.

Wethouder Erik Drenth: “We zijn erg blij met deze bijdrage. Hierdoor kunnen we onder andere het Noorderpark in Hoogezand verder ontwikkelen. In het Noorderpark werken we samen met de woningcorporaties om de wijk op verschillende manieren te vernieuwen en aantrekkelijker te maken, waaronder de bouw van nieuwe woningen en herstructurering.”

Bouw nieuwe woningen versnellen
De bijdrage voor Midden-Groningen is één van de bijdragen vanuit het Rijk om de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken in de regio Groningen Assen te vergroten en de bouw van nieuwe woningen te versnellen. Deze bijdrage komt vanuit de verstedelijkingsopgave van het Rijk. Het kabinet heeft de ambitie om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen. Dat lukt met het huidige bouwtempo niet. Om de bouw in Nederland te versnellen, stelt het kabinet geld beschikbaar voor projecten die snel gerealiseerd kunnen worden, maar die ergens door gehinderd worden. Voor het Noorderpark is dat het geluid van de A7. Daarom krijgt de gemeente nu een bijdrage voor de geluidsschermen.

Waarom Hoogezand
Het geld komt beschikbaar voor Hoogezand, omdat er sprake moet zijn van een stedelijke omgeving om in aanmerking te komen voor het geld. Die is in Midden-Groningen hoofdzakelijk aanwezig in Hoogezand.