Midden-Groningen zet 3 miljoen euro in om inwoners te helpen met energiebesparing

Gemeente Midden-Groningen zet 3 miljoen euro in om een samenhangend pakket van maatregelen en activiteiten uit te voeren die inwoners, die nu in de problemen komen door een torenhoge energierekening, te helpen met energiebesparing. Het college heeft dit op 22 november besloten en heeft daarvoor een plan van aanpak “Energiebesparende maatregelen” vastgesteld.

Wethouder Erik Drenth: “De energiecrisis hakt erin, vooral bij inwoners die het al moeilijk hadden om rond te komen. Eerder hebben we de energietoeslag uitgekeerd aan huishoudens die daarvoor in aanmerking komen, nu bieden we praktische maatregelen bij mensen thuis aan. We willen onze inwoners deze winter niet in de kou laten staan. Daarnaast heeft de raad via een amendement bij de begrotingsraad gevraagd om een noodfonds in te richten, ook om energiearmoede te bestrijden. Op dit moment wordt uitgewerkt hoe deze middelen in te zetten. Het noodfonds gaat over financiële tegemoetkomingen en niet over het aanbrengen van energiebesparende maatregelen uit dit pakket en waarmee we nu alvast wat voor onze inwoners kunnen betekenen.”

Aanpak ‘Energiebesparende maatregelen’ in 2023 en 2024
De gemeente Midden-Groningen wil snel starten met het toepassen van maatregelen bij woningen om energie te besparen. Het geld is bedoeld voor de inwoners die het hardst geraakt worden door de energiecrisis, en is er zowel voor huurders als woningeigenaren. Het gaat om relatief eenvoudige maatregelen die snel uitgevoerd kunnen worden, zoals:
* het inzetten van een ‘klusbus’ (met mensen die helpen met kleine energiebesparende klussen in huis, zoals het aanbrengen van tochtstrips en radiatorfolie. Zowel de materialen als de hulp zijn voor huishoudens die te maken hebben met energiearmoede gratis).
* het waterzijdig inregelen (een technische ingreep waarbij de centrale verwarming beter presteert en minder gas verstookt) van cv-ketels bij huurders van woningen van woningbouwverenigingen;
* het inzetten van een cv-dokter voor huiseigenaren en particuliere (verhuurders). De cv-dokter stelt de aanvoertemperatuur van de ketel lager in waardoor minder gas wordt verbruikt voor ruimteverwarming;
* het inzetten van een bespaarcoach en extra projectsubsidie voor om eigenaren van woningen te helpen verduurzamen.

Snel en samen in actie
Het plan is gemaakt in samenspraak met de woningbouwverenigingen Lefier en Groninger Huis, het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP) en de gemeente Midden-Groningen. Ook heeft de gemeente afgestemd met enkele buurgemeenten voor het gezamenlijk uitvoeren van een aantal activiteiten. De komende jaren gaan deze partijen samenwerken met als doel de beschikbare middelen efficiënt in te zetten en ontwikkelingskosten te delen. Zo kan de klusbus/cv-dokter/bespaarcoach onder centrale aansturing in meerdere gemeenten ingezet worden.

Financiële dekking
Gemeente Midden-Groningen heeft van het Rijk een Specifieke Uitkering (SPUK)
Energiearmoede van € 1.720.164 ontvangen om projecten op te zetten die energiearmoede helpen verlichten. Ook is vanuit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) een bedrag van € 268.968 beschikbaar. Daarnaast is in het collegeprogramma 2022-2026 € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor het begeleiden van inwoners bij het verduurzamen van hun woningen. Hiervan is €500.000 voor 2023 en €500.000 voor 2024. In totaal is er dan een totaalbedrag van €2.989.132 beschikbaar. Dit wordt in de komende twee jaar gebruikt om de maatregelen en activiteiten uit te voeren die leiden tot energiebesparing.