Stichting vrijwilligers vervoer Midden-Groningen gaat in 2023 van start.

De stichting Vrijwilligersvervoer Midden-Groningen gaat in 2023 voorzichtig van start. Er is al een personenbusje aangeschaft en er zijn ook een aantal vrijwilligers, die willen gaan rijden.

Omdat het vervoer van ouderen in het gehele gebied van de gemeente Midden-Groningen een steeds groter probleem wordt, heeft het bestuur van Humanitas Midden-Groningen samen met het bestuur van POSO in 2021 de Stichting Vrijwilligersvervoer Midden-Groningen opgericht. Het bestuur van deze Stichting wordt gevormd door leden van beide besturen. De stichting heeft in 2022 voor het vervoer een personenbusje aangeschaft. Het personenbusje biedt plaats aan 8 personen en is voorzien van het logo van de Stichting Vrijwilligersvervoer Midden-Groningen.

Van het vervoer met het personenbusje kunnen ouderen gebruik maken, wanneer er geen ander vervoer beschikbaar is. Het bestuur van de Stichting Vrijwilligersvervoer MG heeft besloten dat een ritje binnen de gemeentegrenzen € 3 zal gaan kosten. Het vervoer zal alleen plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen van Midden-Groningen. Vervoer naar de ziekenhuizen in Groningen stad, Scheemda en Stadskanaal is ook mogelijk. Er geldt dan een dubbel tarief.

Ook de bus gebruikt worden voor het vervoer van nieuwkomers. Nieuwkomers zijn vluchtelingen, die in Midden-Groningen komen wonen en door Humanitas begeleid worden. Daarvoor is een aparte afspraak met Humanitas gemaakt.
Ouderen, die gebruik willen maken van het vervoer moeten zich melden bij het kantoor van Humanitas. Graag minimaal twee dagen van te voeren, zodat gekeken kan worden of het vervoer mogelijk is. Ouderen die een rolstoel mee moeten nemen kunnen geen gebruik maken van het personenbusje. Er is geen ruimte voor een rolstoel. Eventueel wel voor een rollator. Dit in overleg omdat er geen ruimte is voor meerdere rollators.

Het zal in het begin nog wel even wat improviseren zijn, omdat nog niet bekend is hoeveel ouderen gebruik gaan maken van deze mogelijkheid van vervoer en ook hoe snel de vrijwillige chauffeurs ingesteld zijn op het vervoer. Het bestuur van stichting vraagt hiervoor begrip.

Om dit vervoer goed te kunnen doen, zijn nog wel een aantal vrijwillige chauffeurs nodig. Bij voldoende vrijwillige chauffeurs zullen zij een morgen of een middag in de auto gaan rijden. Het initiatief is nog in ontwikkeling en vrijwilligers, die zich aanmelden zullen betrokken worden bij de verdere ontwikkeling. Voor mensen, die graag auto mogen rijden, is dit leuk vrijwilligerswerk. De stichting Vrijwilligersvervoer Midden-Groningen heeft een overeenkomst met de afdeling Midden-Groningen van Humanitas. Humanitas Midden-Groningen levert en ondersteunt de vrijwillige chauffeurs. Belangstellenden voor dit vrijwilligerswerk, kunnen zich melden bij Humanitas Midden-Groningen.