Jaarwisseling Midden-Groningen zonder grote problemen verlopen

De afgelopen jaarwisseling is in Midden-Groningen zonder grote problemen verlopen. Dit blijkt uit een eerste evaluatie met alle betrokken diensten. Er waren geen grootschalige brandstichtingen of andere ernstige incidenten. De brandweer, de politie en de gemeente zijn tevreden met de gezamenlijke aanpak en het effect daarvan. Er is sprake van een relatief rustige jaarwisseling met in verhouding weinig schade. De inzet van de politie en de brandweer richtte zich in Midden-Groningen tijdens de jaarwisseling op ongeveer 50 afvalbranden. Er hebben zich gelukkig geen branden in woningen of auto’s voorgedaan.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn analyseert de jaarwisseling: “De positieve omslag die we een jaar geleden zagen ontstaan, zet zich door. En dat verdient een compliment aan alle inwoners. Het was over het algemeen genomen gezellig en rustig. De inzet van het beleid van de afgelopen jaren was er onder andere op gericht om vooral de omvangrijke afvalverbrandingen en ernstige overlast door jongeren rond de jaarwisseling terug te dringen. Dat lijkt te lukken. Maar er blijft absoluut ruimte voor verdere verbetering en daar gaan we aan werken.”

Materiële schade
De schade aan gazons, plantsoenen, klinkers en tegelbestrating is tijdens deze jaarwisseling in financieel opzicht beperkt gebleven. De totale schade aan gemeentelijke eigendommen in het openbare gebied van Midden-Groningen bedroeg 16.000 euro, terwijl er vorig jaar nog 42.000 euro aan schade was gemeld. Bij de jaarwisseling 2021-2022 was een groot aantal verkeersborden beschadigd als gevolg van vandalisme. Daar is bij de jaarwisseling 2022-2023 geen sprake van.

Toekomst
De gemeente, de politie en de brandweer zijn tevreden over de voorbereiding op de jaarwisseling, met name over de samenwerking tijdens de schouw in de aandachtswijken. De aanpak wordt in het komende jaar daarom meer wijkgericht, ook omdat de overlast het afgelopen jaar tot een paar gebieden beperkt bleef. In een aantal wijken zijn er toch wel veel afvalbranden geweest en daar willen de organisaties in de komende jaren aandacht aan geven.